Landbouwer

Als landbouwer kan u zowel bij bebossing als bij de aanplant van kleine landschapselementen een subsidie verkrijgen. Deze subsidie is hoger indien gebruikt gemaakt wordt van Plant van Hier of autochtoon plantmateriaal.

Bebossing van landbouwgronden

Het Agentschap voor Natuur en Bos rijkt een inkomenscompensatie uit van 665 euro per hectare indien gebruikt gemaakt wordt van inheemse soorten en dit gedurende 15 jaar. Indien u de aanplant uitvoert met aanbevolen herkomsten (Planten van Hier zijn aanbevolen herkomsten) dan ontvangt u in het jaar van de aanplanting 250 euro per hectare extra.Bovenop deze inkomenscompensatie kan u nog andere subsidies krijgen.Zie hier voor een volledig overzicht van alle subsidies.

Meer info: www.natuurenbos.be

Beheerovereenkomst: beheren van kleine landschapselementen

Als u een beheerovereenkomst 'beheren van kleine landschapselementen' afsluit krijgt u voor de aanplant van een heg 0,13 euro meer per meter als u gebruikt maakt van autochtoon plantsoen. Bij een haag loopt dit verschil op tot 0,57 euro per meter extra. Plant u een houtkant of een houtwal, dan kan u rekenen op 12,48 euro extra als u gebruikt maakt van autochtoon plantsoen. Meer informatie over deze beheerovereenkomst vindt u hier.

Meer info: www.vlm.be