Vademecum Plant van Hier

Een praktische gids voor lokale overheden 

Het vademecum bevat 18 praktijkvoorbeelden: concrete realisaties van gemeenten die bijdragen aan het behoud, de versterking en/of de promotie van autochtoon plantmateriaal. De VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen) wil hiermee de lokale overheden inspireren en de nodige informatie aanreiken om aan de slag te gaan. Maar iedereen die met het thema bezig is, vindt inspiratie in dit overzicht van concrete acties.