Reglement

PDFreglementPlantvanHier.pdf
(726,79 Kb)

Gedeponeerd merk

Het label Plant van Hier is een gedeponeerd merk. Iedereen die het label wil gebruiken moet hiervoor dus toestemming vragen. Wie het label mag gebruiken en waarvoor het label gebruikt mag worden is vastgelegd in het reglement.

Regels voor gebruikers

Het reglement staat vol definities en regels die juridisch vertaald zijn. Deze spelregels zorgen ervoor dat het label Plant van Hier niet misbruikt wordt. Iedere organisatie die het label wil gebruiken moet het reglement goedkeuren en ondertekenen. Als een gebruiker van het label één van de regels overtreedt, treedt het sanctiereglement in werking. Ook dit sanctiereglement is een onderdeel van het reglement.