Voordelen

Versterking regionale identiteit

Plant van Hier promoot de juiste plant op de juiste plaats. Elke regio is bezaaid met typische soorten die het landschap herkenbaar maken. Zo hoort de berk thuis op arme zandgronden in de kempen en wortelt de veldesdoorn graag in de rijke haspengouwse grond.

Belangrijke cultuurhistorische waarde

De zaden voor Planten van Hier worden manueel geoogst op oeroude bomen, bosjes, hagen, … Vaak staan ze op perceelsgrenzen of markeren ze een belangrijk punt in het landschap. Door de oogst proberen we dit levend erfgoed te beschermen en het genetisch erfgoed te bewaren.

Korte keten

Zowel de oogst van de zaden als de opkweek van de planten en de verkoop van de volwassenen planten gebeurt in Vlaanderen. Planten van Hier zijn dus een lokaal korte keten product met een zeer kleine Co2 uitstoot.

Stimulans voor werkgelegenheid

Doordat de productie en verdeling lokaal gebeurt, wordt de lokale werkgelegenheid bevorderd. Plant van Hier gaat nóg een stapje verder. Het label stimuleert ook het inzetten van sociale economiewerkplaatsen in het productieproces.

Goed voor biodiversiteit

Door te oogsten op oeroude bomen en struiken bewaren we de genetische biodiversiteit van de planten. Bovendien is onze fauna en flora beter aangepast aan de groei- en bloeicyclus van Planten van Hier. Zo kan de sleedoornpage op het juiste moment snoepen van de uitlopende twijgen van de Plant van Hier sleedoorn.

Vermoedelijk grotere overlevingskansen

Studies in Engeland hebben bewezen dat Engelse Planten van Hier grotere overlevingskansen hebben dan ingevoerde planten. We nemen dus aan dat ook onze Planten van Hier beter aangepast zijn aan hun leefomgeving dan ingevoerde exemplaren en dus grotere overlevingskansen hebben.