Nieuws

In 2020 verkocht Natuurinvest opnieuw de oogstrechten van de erkende zaadlocaties van Natuur en Bos aan ge├»nteresseerde bosboomkwekers. Een groot deel van deze locaties zijn zaadboomgaarden van autochtone boom- en struiksoorten met het kwaliteitslabel Plant van Hier. Door de recent verhoogde vraag naar bos- en haagplantsoen zijn deze zaadlocaties erg in trek.

Zo werd in 2020 2032 kg zaad geoogst (netto) van tal van autochtone boom- en struiksoorten. Een lichte stijging tegenover 2019 (1992 kg). Deze oogst werd gerealiseerd in het netwerk van zaadboomgaarden beheerd door Natuur en Bos, die het resultaat zijn van de jarenlange inventarisaties tussen 1997 en 2006 in heel Vlaanderen. Die aangelegde zaadboomgaarden met nakomelingen van de geïnventariseerde autochtone populaties beginnen de laatste jaren goed beoogstbaar te worden en kunnen dus volop ingeschakeld worden in het programma Plant van Hier, dat het gebruik van autochtone boom- en struiksoorten aanmoedigt.

In 2020 werden de zaadboomgaarden op vraag van de kwekerijsector ook opgedeeld in loten waardoor meer gegadigden kunnen beschikken over toegekende rechten, het zaad dus beter verdeeld kan worden over de kwekerijen en er globaal genomen dus ook meer kan geoogst worden. Dit leverde voor 2020 geen grote meeropbrengsten op maar wel bijna dubbel zoveel oogstactiviteiten (97 tegenover 52 in 2019).

We hopen alvast samen met de bosboomkwekers op een goed oogstjaar in 2021!