Achter de schermen

Oogstbrigades

In de zomer, wanneer de struiken en bomen vol vruchten hangen, trekken de oogstteams eropuit. 'Plant van hier' werkt samen met lokale sociale economiebedrijven om zaad van autochtone planten te verzamelen. Met respect voor de natuur en oog voor de genetische diversiteit oogsten we manueel honderden kilo´s zaad.
De oogstteams worden achter de schermen met raad en daad bijgestaan door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bos Onderzoek (INBO).
Wanneer de oogstteams waardevolle bosrelicten en oude landschappen van Vlaanderen doorkruisen, staan ze soms bijvoorbeeld oog in oog met een prachtexemplaar van een boom, overweldigend struweel of een monumentale stoof. Deze vondsten worden nauwkeurig doorgegeven aan het INBO, waar specialisten deze gegevens verzamelen en de bijzondere locaties ter plaatse gaan bekijken.

Opkweek

De geoogste zaden worden met grote zorg door gespecialiseerde kwekers opgekweekt. Zij houden in de gaten dat de plantjes alles krijgen wat ze nodig hebben om uit te groeien tot sterke 'Planten van hier'.

Handel

'Plant van hier' is een samenwerkingsverband met verschillende partners uit de private sector, met name boomkwekerijen en verdeelcentra.

Controle

Het plantmateriaal wordt vanaf de oogst tot en met de handel nauwgezet gecontroleerd. Oogstteams, kwekers en handelaars registreren hun handelingen en regelmatig krijgen de bedrijven een doorlichting. Zo waarborgen we de kwaliteit van het label 'Plant van hier'.