Het kwaliteitslabel

Wat

'Planten van hier' zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Omdat ze hier al zeer lang vertoeven, zijn ze aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken. Bovendien hebben onze fauna en flora zich aangepast aan de groei- en bloeicyclus van autochtone bomen en struiken.
Je zou denken dat al ons groen bestaat uit zulke planten, maar door onderzoek weten we dat maar 5% van ons groen nog echt 'Plant van hier' is. Dat komt door de import van goedkoper plantmateriaal uit andere delen van Europa. Omdat de ecologische gevolgen van niet-autochtone aanplant groot kunnen zijn, wil 'Plant van hier' de oorspronkelijke vegetatie terug in de natuur brengen.

Voordelen

Grotere overlevingskansen
Autochtone bomen en struiken hebben grotere overlevingskansen omdat ze beter zijn aangepast aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere organismen, …dan ingevoerde exemplaren. Ze hebben zich immers gedurende vele eeuwen aangepast aan de lokale groeiomstandigheden. Deze aanpassingen zijn opgeslagen in het genetisch materiaal van de planten en zijn daarom overerfbaar.

Versterken biodiversiteit
Het oogsten van zaden van autochtone bomen en struiken bevordert de genetische biodiversiteit. Door import van zaden uit andere landen dreigt een soort Europese monocultuur te ontstaan.
Bovendien hou je de biodiversiteit in stand door te oogsten van autochtone bomen en struiken. Onze fauna en flora hebben zich immers aangepast aan de groei- en bloeicyclus van 'Planten van hier'. De rupsjes van de sleedoornpage eten bijvoorbeeld van de uitlopende twijgen van de sleedoorn wanneer ze in het voorjaar uit de eitjes komen. Wanneer de blaadjes later dan gewoonlijk uitkomen, blijven deze rupsjes op hun honger zitten.

Korte keten
Zowel het oogsten van de zaden, het opkweken van de planten als het verkopen van de volwassenen planten gebeurt in Vlaanderen. Het label 'Plant van hier' staat dus voor korte keten producten met een zeer lage CO2-uitstoot.

Voeden regionale identiteit
'Plant van hier' promoot de juiste plant op de juiste plaats. Het voorkomen en de groeiprestatie van bomen en struiken worden immers bepaald door het type bodem waarin ze staan. Zo hoort de berk thuis op arme zandgronden in de Kempen en wortelt de veldesdoorn graag in de rijke Haspengouwse grond. Elke regio is bezaaid met typische soorten die het landschap herkenbaar maken.

Cultuurhistorische waarde
‘Plant van hier’-zaad wordt manueel geoogst op oeroude bomen, bosjes, hagen, … Vaak staan ze op perceelsgrenzen of markeren ze een belangrijk punt in het landschap. Door de oogst willen we dit levend erfgoed beschermen en het genetisch erfgoed bewaren.

Stimulans werkgelegenheid
De productie en verdeling van ‘Plant van hier’-zaad en plantgoed gebeurt lokaal. Dat bevordert de lokale werkgelegenheid. Het label stimuleert ook het inzetten van sociale economiewerkplaatsen in het productieproces.