gele kornoelje

Gele kornoelje heeft een voorkeur voor een kalkrijke bodem maar neemt met minder rijke gronden genoegen als die niet te zuur of te vochtig zijn. Je vindt hem in loofbossen, bosranden en in oude heggen en tuinen van pastorieën, kloosters en oude boerderijen.

Licht

halfschaduw/lichtHabitus

Kan uitgroeien tot circa 7,50m hoge boom, maar blijft meestal struikachting dor omlaag gebogen takkenBlad

Tegenoverstaande, spitse bladeren met aan elke kant van de hoofdnerf 3-5 voorwaarts gerichte nerven. Witte haarbundels in de oksels van de zijnervenBloeiwijze

Bloemen in tegenoverstaande, schermvormige trossen, die vóór de bladeren in februari of maart verschijnenVruchten

Hangende steenvrucht is omgekeerd eivormig en kersrood. Rijp in augustusTwijgen

Blijven ’s winters groenSchors

schilferig, donkerbruinCultuurhistorie

Vroeger werd gele kornoelje regelmatig aangeplant op erven en in boomgaarden omwille van de vruchten waar gelei van gemaakt werd. De soort werd gebruikt om mooie kruislings gevlochten hagen mee aan te leggen.