hondsroos

In heggen, struwelen en bosranden, langs wegen en in ruige graslanden. Stelt weinig eisen aan de bodem; groeit op alle bodemtypes, behalve op uitgesproken voedselarme, zure zand- en veengrond.

Licht

Lichtminnend/halfschaduwHabitus

Tot 3 meter hoge struikBlad

Oneven geveerd; elliptisch; bladrand enkel- of dubbelgezaagd; aan de onderzijde op de nerven soms met klieren; deelblaadjes elliptisch en zeer kort gesteeld; fijn zijdeachtig behaard of kaalBloeiwijze

Bloeit in juni
Wit tot bleekroze; zwak geurend; kort gesteeld; 1-3 bijeen in de bovenste bladoksels; kelkbladen na de bloei teruggeslagen en afvallend voordat de vrucht rijp is
 Vruchten

Koraalrode bottels met harde nootjes; kaal; eetbaarTwijgen

Met haakvormig teruggekromde stekels; alle stekels van min of meer dezelfde grootteCultuurhistorie

Hondrozen en andere wilde rozen werden vaak als onderstam voor de opkweek van andere rozen gebruiktAndere kenmerken

Klimt ook in andere struiken; vaak gebruikt voor aanplantingen in meidoornhagen of gemengde hagen; hondsroos is zeer variabel en wordt opgedeeld in verschillende soorten (onder meer heggenroos: Rosa corymbifera). Voor veel insecten en vogels zijn rozen belangrijk; ze weten de balderen, bloemen en vruchten in hoge mate te waarderen