Reglement

PDFreglementPlantvanHier.pdf
(726,79 Kb)

Gedeponeerd merk

Het label 'Plant van hier' is een gedeponeerd merk. Iedereen die het label wil gebruiken moet hiervoor dus toestemming vragen. Wie het label mag gebruiken en waarvoor het label gebruikt mag worden is vastgelegd in het reglement.

Als een gebruiker van het label één van de regels overtreedt, treedt het sanctiereglement in werking. Ook dit sanctiereglement is een onderdeel van het reglement.