Gebruik label

Door wie ?

  • Leverancier of kweker

Ben je bosboomkweker, erkend overeenkomstig het Technisch Controlereglement van de Dienst Kwaliteit, dan mag je het certificeringsmerk ‘Plant van Hier’ gebruiken overeenkomstig het reglement. Je hoeft daarvoor geen bijkomende handelingen te stellen.

  • Doorverkoper of handelaar

Ben je doorverkoper of handelaar in bosplantsoen en wil je gebruikmaken van het certificeringsmerk ‘Plant van Hier’ overeenkomstig het reglement, dan moet je je laten registreren bij de beheerder van het merk, zijnde het Agentschap voor Natuur en Bos. Neem daarvoor contact via plantvanhier@vlaanderen.be.

  • Organisatie die sensibiliseert

Ben je een organisatie die sensibiliseert rond het gebruik van ‘Plant van Hier’ plantmateriaal al dan niet in combinatie met het doorverkopen van dit materiaal aan particulieren of andere organisaties, dan kun je het certificeringsmerk ‘Plant van Hier’ gebruiken overeenkomstig het reglement indien je geregistreerd bent bij de beheerder, zijnde het Agentschap voor Natuur en Bos. Neem daarvoor contact via plantvanhier@vlaanderen.be