Meerwaarde

Wat

'Planten van Hier' zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Omdat ze hier al zeer lang vertoeven, zijn ze aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken. Bovendien hebben onze fauna en flora zich aangepast aan de groei- en bloeicyclus van autochtone bomen en struiken.

Je zou denken dat al ons groen bestaat uit zulke planten, maar door onderzoek weten we dat maar 5% van ons groen nog echt 'Plant van Hier' is. Dat komt door de import van goedkoper plantmateriaal uit andere delen van Europa. Omdat de ecologische gevolgen van niet-autochtone aanplant groot kunnen zijn, wil Plant van Hier de oorspronkelijke vegetatie weer in onze natuur brengen.

Enkel plantmateriaal dat als bosbouwkundig teeltmateriaal in de handel wordt gebracht, mag het label Plant van Hier dragen. Dat plantmateriaal moet dus van zaadoogst tot het verhandelen ervan voldoen aan het Besluit Vlaamse Regering betreffende het de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal en het Technisch Controlereglement Bosbouwkundig Teeltmateriaal van de Dienst Kwaliteit van het Departement Landbouw en Visserij.

Voordelen

Grotere overlevingskansen
Autochtone bomen en struiken hebben grotere overlevingskansen omdat ze beter zijn aangepast aan lokale ziekten, uitzonderlijke vorstperiodes, interactie met andere organismen… dan ingevoerde exemplaren. Ze hebben zich immers gedurende vele eeuwen aangepast aan de lokale groeiomstandigheden. Die aanpassingen zijn opgeslagen in het genetisch materiaal van de planten en zijn dus erfelijk.

Versterken biodiversiteit
Door de tijden heen zijn autochtone bomen en struiken samen geëvolueerd met andere lokaal aanwezige organismen. Onze fauna en flora hebben zich daarom kunnen aanpassen aan de groei- en bloeicyclus van Planten van Hier. De rupsjes van de sleedoornpage eten bijvoorbeeld van de uitlopende twijgen van de sleedoorn wanneer ze in het voorjaar uit de eitjes komen. Wanneer de blaadjes vroeger of later dan gewoonlijk uitkomen, blijven deze rupsjes op hun honger zitten.

Verhogen klimaatbestendigheid
Het klimaat verandert. We weten nog niet goed hoe onze planten precies zullen reageren op de voorspelde klimaatwijziging. De temperatuur zal stijgen, maar de dag- en nachtlengte zullen niet veranderen. En we weten dat bomen en struiken aangepast zijn aan beide. Vooraanstaande wetenschappers pleiten in elk geval om in onze bossen te streven naar een zo hoog mogelijke genetische diversiteit. Juist omdat in de autochtone zaadboomgaarden heel wat vermeerderde individuen werden samengebracht afkomstig uit verschillende verspreide autochtone populaties, versterken we de genetische diversiteit door zaad te oogsten in deze zaadboomgaarden en het opgekweekte plantsoen te gebruiken bij aanplantingen.

Korte keten
Zowel het oogsten van de zaden, het opkweken van de planten als de verkoop gebeurt in Vlaanderen. Het label Plant van Hier staat dus voor korteketenproducten met een zeer lage CO2-uitstoot.

Voeden regionale identiteit
Plant van Hier promoot de juiste plant op de juiste plaats. De gezondheid van bomen en struiken wordt onder meer bepaald door het type bodem waarin ze groeien. Zo groeit de berk goed op arme zandgronden in de Kempen en wortelt de veldesdoorn liever in de rijke Haspengouwse grond. Elke regio is bezaaid met typische soorten die het landschap herkenbaar maken.

Cultuurhistorische waarde
De Plant van Hier-zaadboomgaarden zijn samengesteld uit vermeerderde oeroude bomen, bosjes, hagen… Vaak staan die moederbomen op perceelsgrenzen of markeren ze een belangrijk punt in het landschap. Via de Plant van Hier-werking willen we dat levend erfgoed beschermen en het genetisch erfgoed bewaren.

Stimulans werkgelegenheid
De productie en verdeling van het zaad en plantgoed van Plant van Hier gebeurt lokaal. Dat bevordert de lokale werkgelegenheid. Het label stimuleert ook het inzetten van sociale werkplaatsen in het productieproces.