brem

Brem verkiest zure bodems en komt voor op droge, kalkarme, zand- en leemgrond. Het is een pioniersoort op zandgronden. Vaak aangetroffen in wegbermen, houtkanten, heiden, op taluds en aan bosranden

Licht

LichtplantHabitus

Sterk vertakte tot bezemvormige struik tot ruim 3 meter hoogBlad

Onderste bladeren drietallig; handvormig samengesteld; langwerpige, kleine, deelblaadjes met gave rand en toegespitste top; behaardBloeiwijze

Bloeit in mei-juni
Goudgeel; vlinderbloemvormig; alleenstaand in de bladoksels
 Vruchten

Zwarte peulvruchtCultuurhistorie

Tot in het recente verleden is de brem op velerlei wijze benut als grondstof voor houtskool, bezems, stalstro, dakbedekking als veevoer en groenbemester; de jonge groene toppen van gewone brem werden ook aan de paarden te eten gegeven als wormafdrijvend middelAndere kenmerken

Gehele plant is giftig; levert stikstof aan de bodem via stikstoffixatie; vestigt zich vaak spontaan op geschikte groeiplaatsen